5. sınıf türkçe soruları

Adı Soyadı:………………………………………………..

Numarası :……….. 

GARİP BALIKÇI

                Bir gün bir balıkçı, av malzemelerini ve balık sepetini alarak oltayla balık tutmaya gitmiş.

            Gittiği yerde arkadaşlarına “Bol şans!” deyip oltasını atmış. Kısa bir süre sonra oltasına büyük bir balık gelmiş; ama adam balığı iğneden kurtarmış. Kendi kendine “Olmadı” diyerek balığı suya bırakmış. Çevresindekilerin şaşkın ve alaycı bakışları arasında küçük bir balık daha yakalamış. Arkadaşları, “Büyükleri beğenmediğine göre bunu hiç tutmaz, hemen suya atar.” diye düşünmüşler. Oysa adam, balığı iğneden kurtardıktan sonra “Oh be!” diyerek sepetine atmış. Adamın bu garip tavırlarına şaşıran balıkçılardan biri sormuş: “Arkadaş, büyük balıkları suya geri atıyorsun; ama küçük balığı sevinçle sepetine koyuyorsun. Bunun anlamı nedir?”

            Adam, gülümseyerek yanıtlamış: “Evet, balıklar büyük; ama benim sepetim küçük. Ben sepetime uygun balıkları yakalamalıyım.”

                                                                              Hakan BÜYÜKDERE( Hayatımızı Değiştirecek Öyküler)

                                                                                                                    

Aşağıdaki soruları öyküye göre yanıtlayın ( 5N   1K )

1. Öyküde kim anlatılıyor?

………………………………………………………………………………………………….

 

2. Balıkçı  ne yapıyor?

………………………………………………………………………………………………….

 

3. Öyküde olay nerede geçiyor?

………………………………………………………………………………………………….

 

4. Olay ne zaman oluyor?

…………………………………………………………………………………………………..

 

5. Arkadaşları balıkçının davranışlarına niçin şaşırıyor?

………………………………………………………………………...........................................

 

6. Balıkçı nasıl bir yanıt veriyor?

………………………………………………………………………………………………………………..                                                                     

 

Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği daire içine alarak işaretleyiniz.

7-       * Evin ışıkları söndü.                                    * Bu sanatçı iyice söndü.

           * Öfkesi biraz söndü.                                   * Çocuğun balonu söndü.

Sönmek” sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

     A. 1                                   B. 2                            C. 3                            D. 4

 

8- “Evin………………………çocuğu markette kaybolmuş.”Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin    

        getirilmesi uygun değildir?

    A.  yaramaz              B. küçük                           C. sevimli              D. hiçbir

                                            

9- Aşağıdaki kelimeler sözlükteki gibi sı­ralandığında hangisi en başta yer alır?

A.   kapı                      B. tencere            C. çizme                  D. erik

 

 

10-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

       A. Mutfakta birimi var?                                     B. Lütfen siz de gelin bu akşam!    

     C. Aliler Ankara’ ya gidiyormuş.                         D.TBMM   23 Nisan  1920’ de  açıldı.

 

11.“Ey Türk Gençliği” cümlesinden  sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır?

A.  ( . )                                   B. ( , )                   C. ( ? )                             D. ( ! )

 

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin so­nuna soru işareti getirilmelidir?

A. Sarışın bir çocuk seni sordu                      B. Ne mutlu Türküm diyene

C. Dersine çalıştın mı                                       D. Oldukça neşeliydi

 

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok dikkatli ve uyanık olmak” anlamını taşıyan bir deyim vardır?

        A. Nihayet bu işin olacağına aklım yattı.

        B. Polis, gözünü dört açmış hırsızın çıkmasını bekliyordu.

        C. Ne yazık, Ekrem de iyi gün dostu çıktı.

        D. Bu gezide eğlencenin tadına varmak istiyorum.

 

14- 1.bulmalıyız

        2. kendi hayatımızda

        3.mutluluğu

        4.arayıp

        5. uzaklarda değil

Yukarıdaki sözcük ve sözcük grupları ile anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

        A. 1-2-3-4-5                B. 3-5-2-4-1              C. 5-3-4-1-2             D. 3-1-5-4-2

  

15- Kurmak kelimesi aşağıdakilerden hangisinde hazırlamak anlamında kullanılmıştır?

      A. Yüksek  tepelere ev kurmasınlar.         B. Erken kalkmak için saati kurdum!

       C. Çok açım sofrayı hemen kurun!           D. Yarın şirketin birinci kuruluş yılını kutlayacağız.

              

16-  Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlıdır?

A.  kırmızı - al         B.  el - yabancı        C.  çirkin - güzel      D.  kanun – yasa

 

17-  Büyük harf aşağıdakilerin hangisinde kullanılmaz?

A. noktadan sonra      B. cümlelerin başında    C. virgülden sonra   D. özel adların başında

        

18- Kafadarlar” sözcüğü hangi seçenekte hecelerine doğru ayrılmıştır?

     A.  ka-fa-dar-lar           B.  ka-fa-darl-ar      C.  kaf-ad-ar-lar             D.  k-af-adar-lar                                                                

 

19- Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almamıştır?

   A.  arabalar                B.  elmalar                C.  kiler                    D.  bayramlar

 

20-  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı “ Bu yıl okullar geç açıldı.” tümcesinde vardır?

  A.  erken                         B.  sene                     C.  kapandı                     D.  şu

 

   

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !